tham lam

Báo cáo

393

0

sợ nhất là đứng núi này trông núi nọ..... ôi đàn bà là những niềm đau.... có thì chê mà bỏ r thì uổng, cái gì cũng muốn nên giờ cái gì cũng k có, đáng đời

Bình luận