tình yêu

Báo cáo

533

0

Nếu 1 ngày người bạn yêu đi ngang bạn nhưng bạn chỉ biết nhìn họ r lướt qua.Cảm giác ra sao nhỉ?

Bình luận