yêu

Báo cáo

500

2

muốn có ny để có thể tâm sự khi mệt mỏi không ngờ nó làm mình thêm mệt mỏi hơn (khi họ quan tâm trước mặt mọi người sau lưng thì tôi ảnh quen bạn thân tôi) :))))))))

Bình luận

  • lắng lặng

    Hihi