Tin tức

Khó xử

Là khi crush nhờ tư vấn cách để tán đổ crush của nó

Xem thêm

Sự Cố

Năm 16 tuổi, bố mẹ bắt chia tay người yêu để tập trung học . Năm 20 tuổi không cấm nữa nhưng ế.

Xem thêm